Sedište kompanije Putevi Invest je u Užicu, dok je proizvodni pogon lociran u Stalaću. Proizvodni pogon betonjerka u Stalaću  udaljen je 12km od auto-puta Beograd Niš i u neposrednoj je blizini železničkog čvora u Stalaću sa kojim je povezana elektrificiranim kolosekom. Osnovnu delatnost predstavlja proizvodnja betonskih prefabrikata i konstrukcija od nearmiranog, armiranog i prednapregnutog betona. Posebnu delatnost čini eksploatacija i separacija prirodnog šljunka iz reke Južne Morave.

 

Pod imenom „Putevi Invest" posluju od 2007 godine. Fabrika je počela sa radom 1948. godine pod imenom „Mirko Tomić" - Stalać. U periodu od 1952. do 2002. godine radila je u sastavu grupacije „KMG Trudbenik" iz Beograda.

To Top of the page