Betonski blok koristi se kao zamena za opeku i namenjeni su za zidanje svih vrsta zidova.

To Top of the page