„Putevi Invest“ d.o.o. Užice, betonjerka u Stalaću, proizvođač je armirano betonskih pragova od 1952.godine. Od tada se radilo više tipova pragova, na više različitih oprema , ukupno oko 3.000.000 komada.

Od 2008.godine radi se na opremi nove tehnološke generacije. Godišnji kapacitet je 200.000 komada pragova. Oprema je na principu zatvorenog kruga „KARUSEL “ gde baterije od 4 pojedinačnih kalupa putuju i gde se obavljaju sledeće tehnološke operacije:

  • nauljivanje kalupa
  • postavljanje elemenata veznog pribora
  • postavljanje već pripremljene armature
  • prednaprezanje
  • betoniranje
  • zaparivanje u komorama
  • oslobađanje od sile prednaprezanja
  • istresanje
  • montaža kolosečnog pribora
  • deponovanje na skladište.

Proces upravljanja i kontrole je kompjuterski (prednaprezanje i ciklus zaparivanja). Navedeni tip praga omogućava primenu različitog elastičnog veznog pribora (PANDROL, SKL) i različite šine (UIC 60, S 49).

 

To Top of the page