„Путеви Инвест“ д.о.о. Ужице, бетоњерка у Сталаћу, произвођач је армирано бетонских прагова од 1952. године. Од тада се радило више типова прагова, на више различитих опрема , укупно око 3.000.000 комада.

Од 2008. године ради се на опреми нове технолошке генерације. Годишњи капацитет је 200.000 комада прагова. Опрема је на принципу затвореног круга „КАРУСЕЛ “ где батерије од 4 појединачних калупа путују и где се обављају следеће технолошке операције:

  • науљивање калупа
  • постављање елемената везног прибора
  • постављање већ припремљене арматуре
  • преднапрезање
  • бетонирање
  • запаривање у коморама
  • ослобађање од силе преднапрезања
  • истресање
  • монтажа колосечног прибора и
  • депоновање на складиште.


Процес управљања и контроле је компјутерски (преднапрезање и циклус запаривања). Наведени тип прага омогућава примену различитог еластичног везног прибора (ПАНДРОЛ, СКЛ) и различите шине (УИЦ 60, С 49).

 

To Top of the page