Betonski stubići u metalnoj oplati armirani patentiranom žicom (prednapregnut) 4 snopa po dve žice u snopu u uglovima sa uzengijama od žice. Na stubićima postoji 7 otvora za prolaz žice koja drži lozu.

To Top of the page