Бетонски стубићи у металној оплати армирани патентираном жицом (преднапрегнут) 4 снопа по две жице у снопу у угловима са узенгијама од жице. На стубићима постоји 7 отвора за пролаз жице која држи лозу.

To Top of the page