ПУТЕВИ ИНВЕСТ УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 38
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Скраћено име: Путеви Инвест
Седиште: Ужице, Николе Пашића 38
Телефон: 031.521.377
 

Производни погон: Сталаћ, Ново насеље бб
Телефон: 037.806.609; 037.806.664; 037.806.131
 

Administrativni detalji:
Жиро рачун: 160-278528-50
Порески број (ПИБ): 105051363
Шифра делатности: 45230
Матични број: 20296453
Број регистрације: БД 41367/2007

To Top of the page