Недалеко од производног погона у Сталаћу, на десној обали реке Јужне Мораве налази се експлоатација и сепарација шљунка. Сепарација се налази на око 300м од магистралног пута Крушевац-Појате. Сепарација је модерна, капацитета око 100 m3/h. Инсталирали смо и ново дробилично постројење. У понуди се налазе природни шљунак и гранулација шљунка. За испоручени агрегат дајемо атесте од стране Института.

To Top of the page