Директор Звонко Крејовић, дипл. правник
моб: 064.83.02.004
zvonko.krejovic @ puteviinvest.rs

 

Директор производње Драгољуб Ђорђевић, дипл.инг. грађевине
моб: 064.83.02.053
dragoljub.djordjevic @ puteviinvest.rs

 

Директор финансија Добрица Васић, дипл. економиста
моб: 064.83.02.202
dobrica.vasic @ puteviinvest.rs

To Top of the page