Armirano-betonska konstrukcija sandučastog preseka kojom se odmah obrazuje figura perona. U statičkom pogledu gornji deo je kontinualni nosač preko 2 polja sa prepustima sa obe strane, a donji deo je kontinualna ploča preko 2 polja na elastičnoj podlozi. Postavljanje i montaža vrši se na taj način što se sandučasti nosači postavljaju direktno na postojeću ispunu između koloseka koja se predhodno fino izniveliše. Pojedini elementi se postavljaju jedni do drugog do tražene dužine perona, vodeći računa o visini i pravcu. Nakon postavljanja izvrši se asfaltiranje i peron se pušta u eksploataciju.

To Top of the page