Армирано-бетонска конструкција сандучастог пресека којом се одмах образује фигура перона. У статичком погледу горњи део је континуални носач преко 2 поља са препустима са обе стране, а доњи део је континуална плоча преко 2 поља на еластичној подлози. Постављање и монтажа врши се на тај начин што се сандучасти носачи постављају директно на постојећу испуну између колосека која се предходно фино изнивелише. Поједини елементи се постављају једни до другог до тражене дужине перона, водећи рачуна о висини и правцу. Након постављања изврши се асфалтирање и перон се пушта у експлоатацију.

To Top of the page