Досадашња решења са дрвеним праговима и ситном коцком на путним прелазима показала су се као неприкладна, тако да решење са монтажним армирано-бетонским плочама представља много савременије и целисходније решење које обезбеђује дуже време експлоатације путних прелаза и смањује трошкове монтаже, демонтаже и одржавања. Пројектовано решење састоји се од два типа плоча (плоче са стране и у колосеку) које су погодне за манипулацију. Армиране су глатким бетонским челиком малих профила са анкерима за манипулацију који су упуштени у горњу површину плоча тако да не ометају прелаз возила. На горњим ивицама плоча паралелним са осовином колосека постављена је браварија која штити ивице плоча од удара при налету точкова возила и представљају еластични прелаз са плоче на шину и обрнуто.

To Top of the page